Toteutamme erilaisia ympäristöhankkeita ja urakoita.

Hankesuunnitelmien mukaisiin hankintoihin sisältyy virtavesien ja valuma-alueiden kunnostusta (kiintoaineiden puhdistamista).

Kunnostuksen menetelminä on aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä ollut käsityönä toteutettu imuruoppaus. Työmenetelmä on tehoton, fyysisesti raskas ja kallis toteuttaa.

Pure Environment Tech Oy on käynnistänyt konevalmistuksen tuotekehityksen imuruoppauksessa käytettävän koneen ja työmenetelmän kehittämiseksi. Tuotekehityksen kohteena ovat mm. oikeat toimintamallit ja työtavat.

IMG-20211101-WA0004
IMG-20211101-WA0004
IMG-20211101-WA0007
IMG-20211101-WA0007

Olemme suunnitelleet ja rakentaneet PET-imuruoppauslaitteen vesistöjen kunnostuksiin.

Laitetta ja työmenetelmiä kehitetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Menetelmä jättää hyvin vähän jälkiä maastoon ja laite on erityisen maastokykyinen, se pystyy liikkumaan tiheässäkin kasvustossa.

Laite on alun perin suunniteltu maalta työskentelyyn mutta operointivalmiutta veden päältä kehitetään tarvittaessa.

Nykyisellään laite pystyy operoimaan noin 1 m syvyisessä vedessä.